SASMOS-Beňo

Rekonštrukcia historických priestorov františkánskeho komplexu

Rekonštrukcia a reštaurácia priestorov bývalého františkánskeho kláštora spolu s kostolom a priľahlymi priestormi.
Dátum vykonania: stále vo výstavbe

STAVEBNÁ FIRMA

Updatovaná pracovná ponuka

Hľadáme nových schopných a šikovných ľudí. Rovnako dávame príležitosť aj pracovným skupinám. Momentálne podmienky nám umožňujú ...


KONTAKT

0905 259 283
Žiar nad Hronom, Zvolen, Kremnica

sasmos.sk@gmail.com